Date de confidențialitate

Prospectul de protecția datelor scurtat al firmei MOPA SRL.
 
Pentru MOPA SRL (sediu: HU 9082, Nyúl, strada Széchenyi István, 31., număr de înregistrare: 08-09-024763, cod fiscal: RO40338400, număr de telefon: 30/656-0292, email: , reprezentat de József Pákozdi, director executiv), ca operatoreste important ca să respecte și să pună în aplicare dreptul de manipulare a datelor al clienților și a altor persoane fizice (în cele din urmă: afectate) și informă astfel afectatele că respectă dreptul de persoană al afectatelor, și în manipularea datelor procedă conform legilor valide momentan, și conform Statutului de Protecția și Securitatea datelor, (EU) 2016/679 („ordin general de protecția datelor” sau „GDPR”), și al altor statute interne.

Acest prospect este o formă scurtată a Statutului de Protecția și Securitatea datelor (în cele din urmă: Statut) al operatorului, care a fost creat cu scopul de a informa afectatele despre statutele cele mai importante al Operatorului despre protecția datelor. Acest prospect poate fi considerată numai ca o anexă a Statutului, iar în cazul problemelor și subiectelor nediscutate în acest Prospect sunt reglementate în Statut și în legile valide și trebuie interpretat împreună cu acestea. Prospectul și Statutul este accesibil în întregime în locația efectivă a manipulării datelor, în HU-9021 Győr, strada Szent István 10/A.

Cine sunt afectate?
Cercul persoanelor afectate: afectate sunt toate persoanele fizice definite, persoanele fizice identificate pe baza datelor personale sau indentificabile -direct sau indirect- căror date sunt gestionate către Operator. Prin urmare cele afectate sunt, în primul rând, persoanele interesate, clienții, colegi, Partenerii persoanei fizice care gestionează datele, reprezentanții Partenerilor persoanelor non fizice, contactele sau alte angajați. Cercurile persoanelor afectate au fost definite cu exactitate pentru fiecare gestionare a datelor.

Livrare

Operatorul de date face posibil ca cel afectat utilizând serviciile operatorului de date, acesta să livreze pe o adresă stabilită.
Livrarea este bazată pe contribuție voluntară. Cercul presoanelor afectate: fiecare persoană fizică, inclusiv persoanele fizice care acționează în numele unei organizații, care care comandă serviciul de livrare de la operatorul de date. Cercul și scopul datelor participate în manipularea datelor:

număr de telefon: contact
adresa email: contact, confirmare
adresa de livrare: este folosit pentru livrare
produsul/ele comandat(e): este folosit pentru livrare
data livrării este folosită pentru livrare
metoda de plată: este folosită pentru livrare
semnătura: pentru a dovedi completarea livrării

Scopul manipulării a datelor este livrarea în timp a produselor comandate de către afectat și contactul.

Cercul afectatelor: Fiecare persoană fizică care se înregistrează voluntar cu datele sale personale pe websiteul operatorului de date.

Cercul și scopul datelor manipulate:
Nume: identificare
adresa email: contact și toate informațiile necesare pentru logare vor fi trimise pe adresa de email, astfel are un rol de autentificare.
parola: autentificare, pentru logare și pentru abonare pentru newsletter

Scopul manipulării a datelor este pentru a salva datele, reducerile afectatului și pentru a garanta, valida și controla accesul afectatului, pentru a ușura obținerea serviciilor și contact.

Procesul și activitatea cu manipularea datelor:
Afectatul printr-o interfață definită a websiteului trimite datele sale (cu clic) la operatorul de date.
Datele trimise ajung la server printr-un canal criptat.

Sistemul informatic al operatorului de date trimite o parolă generată automat și un email de activare la adresa email dată de afectat pentru a confirma înregistrarea. În cazul în care activarea nu este făcută în 24 de ore, datele trimise vor fi șterse.
După confirmare, datele trimise vor fi salvate într-un sistem de registru.
Aceste date vor fi conectate cu adresa de email și parola de către operatorul de date.

Login pe site

Utilizatorul după înregistrare se poate loga pe site.Login-ul este pe bază voluntară.

Manipularea datelor comenzii:
Operatorul de date permite persoanelor afectate să comande unul sau mai multe produse (servicii) prin intermediul siteului său.
Comanda este pe bază voluntară.Cercul afectatelor: Fiecare persoană fizică care dă, în mod voluntar, datele personale pe websiteul operatorului de date și comandă produs și/ori serviciu.

Cercul datelor manipulate:
Nume: autentificare
adresa email: contact
parolă: login și autentificare
țară: dată necesară pentru factură
oraș: dată necesară pentru factură
adresă: dată necesară pentru factură
număr de telefon: contact
numele și cantitatea prodselor/serviciilor comandate: necesare pentru îndeplinirea comenzii și pentru facturare
metoda de plată: dată necesară pentru factură
adresa de facturare (nume, țară, oraș, cod poștal, strada, număr, date suplimentare): dată necesară pentru factură

 adresa de livrare (nume, țară, cod poștal, oraș, stradă,număr, date suplimentare): dată necesară pentru factură
metoda de livrare alesă de către afectat: dată necesară pentru livrare
ID-ul comenzii: necesar pentru a regăsi comanda
data comenzii: necesar pentru completarea livrării, și pentru regăsire.
suma: dată necesară pentru completarea platei.

Scopul manipulării a datelor este de a-i identifica pe cei afectați care au comandat produse sau servicii prin intermediul site-ului web, pentru a le asigura drepturile, a le verifica, pentru a simplifica și securiza comanda, și pentru contactare.

Activitatea și procesul implicat în managamentul datelor:
Afectatul plasează produsul (serviciul) relevant și disponibil în webshop și în cantitatea decisă în coșul webshopului valabil pe website.
Afectatul poate modifica conținutul coșului virtual pe site-ul web, sau poate să continuă cu selectarea unei noi produse, sau poate plasa comanda

În cazul în care afectatul decide că conținutul coșului virtual este relevant, și vrea să comande ceea ce este în coș, cu un clic poate să ajunge pe o interfață a websiteului, unde se poate autentifica, sau poate continua comanda fără înregistrare. Afectatul dă datele de mai sus în cursul comenzii (inclusiv înregistrarea și plata cu cardul bancar) în mod voluntar.

Operatorul de date primește datele manipulate prin email, și un angajat al operatorului de date procesează datele și confirmă comanda prin email pentru afectat.

După aceasta, dacă afectatul a ales transferul bancar ca o metodă de plată, și după completarea platei, operatorul de date va începe să finalizeze comanda.
 Dacă afectatul a ales să plătească cu cardul bancar, sau a optat pentru livrarea personală cu plată în numerar, sau a ales serviciul ramburs, operatorul de date va începe finalizarea imediat după primirea comenzii.

Operatorul de date pentru a facilita performanța livrării poate trimite date la Parteneri, ca ajutoare randare, specificate în capitolul despre Trimiterea și procesarea datelor al Statutului, respectând normele descrise în prezentul capitol. Pentru restul, termenii GTC sun valabili.

Managementul datelor bancare

Operatorul de date face posibil ca afectatul să plătească valoarea produselor sau serviciilor cu cardul bancar sau card credit.

Introducerea datelor bancare se bazează pe contribuție voluntară.Cercul afectatelor: Fiecare persoană fizică care dorește să plătească cu card bancar.

Cercul și scopul datelor manipulate:

numărul cardului bancar: autentificare pentru tranzacția financirară
codul CVV: autentificare pentru tranzacția financirară
numele titularului cardului: autentificare pentru tranzacția financirară

Scopul managementului datelor este de a ajuta procesul de plată cu cardul bancar. Datorită faptului că afectatul poate să plătească cu card bancar pe website, datele cărora sunt transferate da către operatorul de date la banca parteneră, operatorul de date poate intra în contact cu datele cardului, dar operatorul de date va face tot ce este posibil pentru a intra în contact cu cele mai puține date pentru un timp cât mai scurt. Datele pot fi recunoscute numai de către conducerea operatorului de date. Datele sunt folosite numai pentru a verifica plata, și sunt încriptate.

Manipularea plângerilor

Operatorul de date asigură că afectatul despre produsul sau despre serviciul comandat sau despre conduita, activitatea sau neglijența operatorului de date poate pune o plângere verbală (în persoană, pe telefon) sau în scris (predată personal sau de altcineva, prin poștă sau în email)

Procesul plângerii începe pe bază voluntară, dar în cazul unei plângeri operarea datelor este necesară.

Cercul afectatelor: Fiecare persoană fizică, care dorește să pună o plângere despre produsul sau despre serviciul comandat sau despre conduita, activitatea sau neglijența operatorului de date fie verbal sau în scris.

Datele vizitării site-ului,Link-uri

Site-ul operatorului de date poate conține link-uri care redirecționează la un site, care nu este operată de către operatorul de date, și are scopul de a informa vizitatorii. Operatorul de date nu are nici o influență asupra conținutului și siguranța site-urilor operate da companiile partenere, astfel nu are nici o responsabilitate pentru ei.

Prin urmare operatorul de date solicită afectatele să revizuiască Prospectul de managementul datelor al site-urilor vizitate, înainte de a introduce dată în orice fel pe site-ul care nu este operat de cătra operatorul de date.

Google Adwords remarketing

Operatorul de date plasează un cod în site-ul web (sau în oricare subpagină), cu scopul să prezinte publicitatea operatorului de date utilizatorului care vizitează site-ul web când utilizează rețela Google Display sau caută cuvinte în sistemul Google despre operatorul de date sau unele servicii ale acestuia. Aceste coduri nu colectează, stochează sau transmite date personale. Pentru mai multe informații despre utilizarea și funcționarea codului vizitați http://support.google.com.

Pe această bază, operatorul de date nu utilizează sisteme analitice pentru a colecta date personale.

Care sunt drepturile mele?

Pe baza Info.tv și Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European, drepturile afectatelor sunt următoarele: dreptul de informare, dreptul de rectificare, dreptul de a șterge, dreptul de a uita, dreptul de a bloca/restricționa datele; Dreptul de protest, dreptul de a aplica instanţelor, dreptul la autoritate, dreptul la tribunal. Definițiile și limitările detaliate ale dreptruilor individuale sunt stabilite în statut.

Alte informații
Operatorul de date declară :
• că activitățiile de managementul datelor solicitate de cătra autorități au fost înregistrate la Biroul Național de Securitatea datelor și Libertatea informației, numărul deciziilor oficiale se constată pe site-urile web https://www.smoothskin.ro 
• dreptul de a schimba Prospectul în timp conform cu contextul legislativ, cu Statut și cu alte norme interne.

Terminat pe 2018. aprilie. 1.
Managing Director
MOPA Kft.
 

Actualmente setările cookie se pot realiza pe parte de sus a paginii la secțiunea cookie.
Închide